UPM WWW-SERVICES – PRIVACYBELEID

Lees de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website zorgvuldig door voordat u deze WWW-service ("services") raadpleegt en gebruikt

Door de services te gebruiken, gaat u ermee akkoord aan deze voorwaarden te voldoen. Raadpleeg de services niet als u het niet met alle voorwaarden eens bent.

Dit privacybeleid geldt voor deze services. Er kunnen echter andere voorwaarden gelden op de specifieke websites van de verschillende bedrijven van de UPM-Kymmene-groep ("UPM").

Niet-persoonlijke gegevens

Alle activiteiten op deze services worden in een logbestand vastgelegd en uw IP-adres wordt in het logbestand opgeslagen. Het doel van het logbestand is verzameling van gegevens over gebruiksvolumes en patronen voor de service, het aantal bezoekers, welke delen van de services wel/niet zijn gebruikt en fouten in het systeem. De verzamelde gegevens worden gebruikt om deze services verder te ontwikkelen en uit te breiden.

In het logbestand worden geen persoonlijke gebruikersgegevens (naam, adres, geboortedatum enzovoort) verzameld, tenzij u deze zelf hebt opgegeven. In deze services kan technologie, zoals Google Analytics, worden gebruikt, waarmee bepaalde technische informatie wordt weergegeven, waaronder het besturingssysteem van uw computer, uw netwerklocatie, uw browsertype en het adres van een website met een doorverwijzing naar deze services.

Cookies

In deze services kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn tekstbestandjes die op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de sessiestatus in stand te houden en uw persoonlijke voorkeuren voor de service op te slaan. Als u geen cookies wilt ontvangen of niet gewaarschuwd wilt worden wanneer cookies op uw vaste schijf worden geplaatst, kunt u uw webbrowser hiertoe instellen, voor zover dit in uw browser mogelijk is. Houd er in dat geval rekening mee dat u bepaalde onderdelen van deze site mogelijk niet kunt bekijken of gebruiken.

Persoonlijke gegevens

Als u persoonlijke gegevens (naam, functietitel, adres, telefoonnummer, faxnummer, bedrijfsnaam, referentienummer, aanvraagdetails enzovoort) ter beschikking stelt aan UPM, wordt de informatie gebruikt om u speciale diensten aan te bieden en aan uw aanvragen te voldoen. UPM of vertegenwoordigers van UPM kunnen contact met u opnemen voor meer informatie, het beantwoorden van uw vragen, het voldoen aan uw aanvragen, voor marketingdoeleinden, voor opinieonderzoeken, voor productenquêtes of voor technisch beheer en ontwikkeling van deze site voor soortgelijke doeleinden. Persoonlijke gegevens moeten soms worden overgedragen tussen bedrijven van de UPM-groep of derden in landen waar het beschermingsniveau niet noodzakelijkerwijs voldoet aan de wettelijke vereisten van de EU om het bovenstaande uit te voeren of aan uw klantbehoeften te voldoen. De ontvanger van dergelijke gegevens is verplicht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonlijke gegevens te beschermen en mag deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt om andere relevante gegevens met betrekking tot privacy te controleren, onderzoek te verrichten naar en ondersteuning te bieden ter voorkoming van onwettige activiteit of activiteit die ons netwerk in gevaar brengt of op andere wijze de aanbieding van deze services belemmert. UPM hanteert het beleid dat dergelijke informatie niet aan derden wordt verhuurd of verkocht. UPM kan informatie bekendmaken aan autoriteiten wanneer dit vereist of toegestaan is volgens de wet.

Als u persoonlijke gegevens over iemand anders opgeeft, zoals een partner of collega, gaan we ervan uit dat u toestemming hiervoor hebt. U kent UPM hierbij ook het recht toe om informatie die door u wordt opgegeven, uit te wisselen tussen de dochterondernemingen van UPM voor de voornoemde doeleinden.

Bescherming van persoonlijke gegevens

UPM slaat persoonlijke gegevens op volgens de vereisten om aan wet- en regelgeving te voldoen of voor zover nodig in overeenstemming met dit beleid. UPM heeft pogingen ondernomen passende maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen om het ongeoorloofde en onjuiste gebruik ervan te voorkomen. Geen enkel systeem is echter 100% veilig.

Sollicitaties

Door u op de service van UPM onder Carrières te registreren, verstrekt u persoonlijke gegevens aan het bedrijf en vermeldt u uitdrukkelijk dat u geïnteresseerd bent in een functie bij UPM. U kunt uw gegevens bekijken en aanpassen. Geef alleen particuliere adressen op voor contact via e-mail en post. UPM hanteert het beleid dat uw gegevens als vertrouwelijk worden behandeld. Uw aanvraagdocumenten worden gebruikt bij het zoeken naar geschikte kandidaten binnen UPM. Naast u hebben personen die zich met de werving van personeel bezighouden, toegang tot uw gegevens.

Door u te registreren op Carrières bij de service van UPM en uw profiel vrij te geven, gaat u ermee akkoord dat UPM contact met u opneemt voor personeelsdoeleinden. Als u op een bepaald moment niet meer wilt dat er contact met u wordt opgenomen, kunt u uw profiel vergrendelen of verwijderen.

Personen die zich met personeelswerving bezighouden, kunnen overal ter wereld bij de UPM-Kymmene-groep werken of in dienst zijn van relevante derden die zich met personeelswerving bezighouden. Uw gegevens kunnen dus zelfs worden doorgestuurd naar landen waar het beschermingsniveau niet noodzakelijkerwijs voldoet aan de wettelijke vereisten in de EU. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze gegevens juist en waar zijn. Door uw sollicitatie in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens voor het invullen van openstaande vacatures worden gebruikt.

U kunt ook uitsluitend op één gedefinieerde vacature solliciteren. Om deze beperkingen te activeren, dient u dit als zodanig op uw sollicitatie te vermelden voordat u deze naar UPM verzendt.

U hebt de mogelijkheid om uw sollicitatie in te trekken. Uw gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de geldende wetgeving wanneer het sollicitatieproces wordt beëindigd of als u uw sollicitatie intrekt. Uw gegevens worden echter niet verwijderd als u deze voor het registratieproces hebt vrijgegeven.

UPM streeft naar voortdurende verbetering van zijn processen. Daarom vraagt UPM sollicitanten (en voormalige sollicitanten) om nu en dan aan anonieme enquêtes deel te nemen. Deze enquêtes worden uitgevoerd door UPM zelf of door een gespecialiseerde externe verwerker namens UPM. Voor dit doel krijgt een externe verwerker alleen uw naam, e-mailadres en een verwijzing naar een organisatie-eenheid binnen UPM. De enquêtes en de resulterende rapporten zijn volledig anoniem. Uw naam en e-mailadres worden verwijderd na ons contact met u via e-mail. Natuurlijk bepaalt u zelf of u aan een dergelijke enquête deelneemt.

Minderjarigen

Er mag geen informatie bij UPM worden ingediend door personen jonger dan 18 jaar zonder de toestemming van een ouder of voogd. Personen jonger dan 18 jaar die aankopen doen of andere juridische handelingen verrichten op deze site, mogen dit bovendien alleen met een dergelijke toestemming, tenzij door toepasselijke wetten iets anders is toegestaan.

Verwerking van uw gegevens

U kunt uw gegevens bekijken en aanpassen door contact op te nemen met UPM. U hebt het recht om te vragen welke persoonlijke gegevens over u UPM verwerkt en waarom. U hebt dat recht eens per jaar kosteloos door een persoonlijk ondertekende brief naar UPM te sturen met vermelding van uw volledige naam en adres. Neem in dergelijke gevallen contact op met UPM HR. Als bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn, hebt u het recht deze te laten corrigeren.